Regulāras nodarbības

  • Rūjienas senioru sadziedāšanās stunda
    Katru otro piektdienu plkst. 10.00.

    lasīt vairāk

Sporta diena Rūjienas senioru mājā

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība (LPSAIA),Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) aktivitātes „Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšanā” ietvaros, aicināja 2012. gada 6. jūnijā organizēt sporta pasākumus Latvijas sociālās aprūpes institūciju iemītniekiem un darbiniekiem. Šim aicinājumam ar prieku atsaucās arī SARC „Rūjienas senioru māja” organizējot „Sporta dienu „ saviem senioriem.

Kaut laika apstākļi mūs īpaši nelutināja, jo pūta drēgns vējš, dalībnieki sacensību vietā sāka ierasties savlaicīgi. Emocijas visdažādākās: gan interese - „kas tad te būs?”, gan skepse –„ko tad es, lai jaunie skraida”. Sporta spēlēs sacensības notika sešās disciplīnās: florbolā, boulingā, šautriņu mešanā . Pārējām trim sportiskām aktivitātēm varētu dot kopēju nosaukumu - „Atceries bērnību”. Tur ietilpa „Mašīnas vilkšana” (rotaļu mašīnas vilkšana), „Mājas kārtošana”(mīksto rotaļlietu samešana mantu kastē) un mini stafete „Smilšu kaste”(smilšu sabēršana spainītī un trauciņu pieliešana ar lejkanniņu). Sportiskās aktivitātes tika izvēlētas tādas, lai katrs dalībnieks spētu piedalīties vismaz vienā. Rezultātu apkopošana gan parādīja, ka visos sešos sporta veidos startēja 28 no 31 dalībniekiem. Dalībnieku vidū azarts un cīņas spars bija milzīgs. Tiesnešiem pat nācās meklēt kādu spieķa īpašnieku, kurš cīņas karstumā pavisam aizmirsa par tā esamību un nepieciešamību. Vīriem labāk padevās tādi sporta veidi kā florbols un boulings, bet ar „Mājas kārtošanu” nepavisam neveicās- tur finālā cīnījās tikai dāmas.

Pēc intensīvas kustēšanās divu stundu garumā, lieti noderēja virtuves meiteņu sarūpētais cienasts – pīrādziņi un rabarberu kūka, ar ko tika cienāti dalībnieki, kamēr tiesneši precizēja uzvarētājus un sarakstīja diplomus.

Tiesnešu un atbalsta personu lomā iejutās nevalstisko organizāciju līderu un aktīvistu nometnes “Aktīvai starppaaudžu sadarbībai” dalībnieki. Jāsaka gan, ka tiesāšana bieži pārvērtās par kopēju sadarbošanos, kas ne mazums prieka sagādāja kā sportistiem tā tiesnešiem. Bet tāds jau arī ir šī pasākuma galvenais mērķis – kļūt aktīvākiem un gūt pozitīvas emocijas.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un organizētājiem!

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!