Brīvprātīgā darba iespējas

Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk kā pirms 100 gadiem. Pirmās valstis bija Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku skanējumu. Citās pasaules valstīs brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts, piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk kā 50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998.gada. šobrīd Latvijā norit darbs pie brīvprātīgo darba tiesiskā regulējuma definēšanas.

Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz iespējas:

  • Būt sabiedriski aktīvam;
  • Līdzdarboties dažādos projektos;
  • Iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
  • Iegūt jaunas zināšanas;
  • Parādīt savus talantus un prasmes;
  • Iegūt jaunus sociālos kontaktus;
  • Redzēt pasauli un sabiedrību;
  • Īstenot savas idejas.


Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās

Sīkāka informācija par brīvprātīgo darbu Latvijā www.brivpratigais.lv

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!