Jauniešu brīvprātīgais darbs

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no programmas „Jaunatne darbībā” dalībvalstīm 2 līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot, asistējot vai kā citādi palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.


Ko var darīt?

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un komunikācijas u.c.


Kas noteikti jāzina?

Pieteikšanās brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS! Brīvprātīgājā darbā var piedalīties 18-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt līdz 100 cilvēkiem un minimālais šāda darba ilgums ir 2 nedēļas.

Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 90% apmērā tiek apmaksāti ceļa izdevumi (10% no ceļa izdevumiem organizācijas var lūgt segt jaunietim), uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi. Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas brīvprātīgais darbs notiek.

Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana programmā. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujama arī 16 gadus vecu jauniešu iesaistīšana.

Brīvprātīgajā darba projektā jābūt iesaistītām trim pusēm:
brīvprātīgajam, nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai.


Ja tu vēlies kļūt par brīvprātīgo, tad vērsies pie apstiprinātajām Latvijas nosūtītājorganizācijām, kuras Tev BEZ MAKSAS palīdzēs (lai atrastu šo organizāciju kontaktinformāciju kopējā datu bāzē, izvēlies type of accreditation = sending un country = Latvia). Kad esi par sadarbību vienojies ar nosūtītājorganizāciju, vari šajā pašā datu bāzē meklēt sevi interesējošas uzņēmējorganizācijas un pieteikties pie tām.


Sīkāk informācija pieejama: www.jaunatne.gov.lv

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!