Pakalpojumi

Lai uzlabotu organizāciju sadarbību un organizāciju zināšanas un tehniskie resursi tiktu izmantoti pēc iespējas plašākai publikai, šajā sadaļā organizācijas reģistrējoties var ievietot informāciju par to sniegtajiem pakalpojumiem:

NVO kopā ir spēks, dalīsimies pieredzē un zināšanās veidojot aktīvu un līdzatbildīgu sabiedrību.

 

 

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!